Zasady i Warunki

BateriaJedenPlus.com Zasady i warunki

Jakiekolwiek korzystanie z tej witryny jest regulowane przez zasady, warunki i postanowienia przedstawione poniżej. Korzystanie z tej witryny, zamawianie towarów lub subskrypcja naszych publikacji oznacza akceptację niniejszych warunków.


Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie teksty, grafiki, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logotypy, hasła reklamowe, nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne i inne treści na stronie BateriaJedenPlus.com (łącznie "zawartość") należą wyłącznie do BateriaJedenPlus.com lub jego odpowiednich dostawców treści lub licencjodawców i nie wolno ich wykorzystywać, kopiować, ograniczać, modyfikować, wyświetlać, publikować, sprzedawać, publicznie wykonywać, rozpowszechniać lub wykorzystywać komercyjnie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody BateriaJedenPlus.com lub odpowiedniego właściciela znaku towarowego . Nie wolno używać meta-tagów ani żadnego innego "ukrytego tekstu" wykorzystującego dowolną nazwę, znak towarowy lub nazwę produktu lub usługi BateriaJedenPlus.com bez uprzedniej pisemnej zgody BateriaJedenPlus.com. Ponadto styl witryny, w tym wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty, jest znakiem usługowym i znakiem towarowym firmy BateriaJedenPlus.com, których nie można kopiować, naśladować ani używać (w całości lub w części) bez uprzedniej pisemnej zgody BateriaJedenPlus.com.

Odniesienia do wszelkich produktów, usług, procesów lub innych informacji, pod nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub innymi, które nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania ani rekomendacji zastrzeżonych przez BateriaJedenPlus.com. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez BateriaJedenPlus.com. Osoby naruszające będą ścigane w pełnym zakresie prawnym.


Zatwierdź zamówienie

Warunki płatności są według naszego wyłącznego uznania i chyba, że wyrazi na to zgodę BateriaJedenPlus.com. Płatność musi zostać odebrana przez BateriaJedenPlus.com przed akceptacją zamówienia przez BateriaJedenPlus.com. BateriaJedenPlus.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy cenowe, typograficzne lub inne błędy w ofercie firmy BateriaJedenPlus.com i zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień wynikających z takich błędów.


Zwrot i zwrot

Klienci mogą skontaktować się z BateriaJeden+ za pośrednictwem czatu na żywo lub e-mailem w celu uzyskania pomocy, gdy nastąpi zwrot.

Wszystkie zwroty wymagają autoryzacji RMA (Return Merchandise Authorization) # po otrzymaniu zamówienia. Zamówienia w ciągu 30 dni od daty wysyłki mogą zażądać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeżeli produkty okazują się wadliwe (fizyczne uszkodzenia i szkody spowodowane przez nieprawidłowe użycie wyłączone) po 30 dniach i w ciągu 90 dni od wysyłki, klienci mogą uzyskać jedynie zamiennik z BateriaJeden+. Po upływie 180 dni od daty wysyłki, klienci nadal będą mogli wysłać uszkodzoną jednostkę z powrotem do BateriaJeden+. Pomożemy przekazać produkt do producenta w celu naprawy. Jeśli przedmiot jest nie do naprawienia po sprawdzeniu przez producenta, BateriaJeden+ odeśle go z powrotem do klientów.


Linki zewnętrzne

BateriaJeden+ może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które są własnością i są obsługiwane przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BateriaJeden+ nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zawartość znajdującą się na takiej witrynie lub za jej pośrednictwem. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn stron trzecich, do których prowadzą linki z BateriaJeden+, robisz to całkowicie na własne ryzyko.


O modyfikacjach

BateriaJeden+ zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji dowolnych warunków zawartych w niniejszych Warunkach witryny lub wszelkich zasadach obowiązujących na stronie, w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszych warunków będą skuteczne po opublikowaniu korekt. Dalsze korzystanie ze strony po opublikowaniu jakichkolwiek zmian lub modyfikacji oznacza akceptację takich zmian lub modyfikacji.


Zrzeczenie się:

Akumulatory i adaptery dostarczone przez naszą firmę, jeśli nie są oznaczone jako [Oryginalne], są sprzedawane do użytku z niektórymi produktami producentów, a wszelkie odniesienia do produktów lub znaków towarowych takich firm mają wyłącznie na celu identyfikację producentów, z którymi współpracują. nasze produkty [zastępują] mogą być używane. Nasza firma i BateriaJedenPlus.com nie są stowarzyszone, autoryzowane, licencjonowane, dystrybuowane ani powiązane w żaden sposób z tymi producentami, ani produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem naszej witryny internetowej wyprodukowane lub sprzedane za zgodą producentów z które mogą zastąpić nasze produkty [są zamiennikami].

Wybierz jedną z witryn BateriaJeden+:

Angielski   Polski   Francuski   Norweski   Węgierski   Hiszpański   Włoski   Holenderski   Portugalski   Duński   Tajski   Malezyjski   koreański   język japoński   Szwedzki   Niemiecki